BMI

BMI2020-03-10T15:10:51+02:00

Vaše BMI je

Index telesnej hmotnosti (angl. Body Mass IndexBMI) patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa dá považovať len za štatistický nástroj pre porovnávanie v populácii. U konkrétneho jedinca ignoruje veľké množstvo dôležitých faktorov (napr. stavbu tela, množstvo svalstva a pod). Vzorec pre výpoče

{\displaystyle \mathrm {BMI} ={\frac {m}{h^{2}}}},

kde

  • m – telesná hmotnosť v kilogramoch
  • h – telesná výška v metroch